Jesteś tutaj: Start / O nas

O nas

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 


 

Serdecznie witamy na  stronie Przedszkola Miejskiego nr 19 w Jaworznie. 

Przedszkole nasze czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 — 16.30

Grupa popołudniowa ma zajęcia w godzinach 13.00— 18.00.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z pozostałymi informacjami dotyczącymi naszego przedszkola.

 

MISJA:

 

Jesteśmy przedszkolem:

 • otwartym na każde dziecko i jego rodziców
 • wolnym od selekcji
 • stwarzającym atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa
 • wspomagającym wszystkie dzieci z gwarancją ich wszechstronnego rozwoju
 • różnicującym indywidualny rozwój dziecka przez dobieranie zadań edukacyjnych do potrzeb i możliwości każdego przedszkola
 • przyjaznym dzieciom i ich środowisku rodzinnemu, umacniając więzi rodzinne poprzez poznawanie i pielęgnowanie tradycji
 • zapewniającym optymalne warunki w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa dzieci
 • gwarantującym rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne
 • organizującym zajęcia dodatkowe wspierające harmonijny rozwój dziecka
 • wyrównującym szanse rozwojowe i edukacyjne dziecka

 

WIZJA:

 

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną
 • Przedszkole promuje zdrowy styl życia i zachowania przyjazne środowisku
 • Przedszkole buduje poczucie tożsamości narodowej i regionalnej
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola

 

 

CELE:

 

 • Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody
 • Pobudzanie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia
 • Ukazywanie piękna i potęgi natury jako filaru szacunku dla zdrowia, wszelkiego życia ze zrozumieniem postaw współistnienia i harmonijnego współbytowania

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-15
Data publikacji:2016-02-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3925